Menu
Your Cart

Απαιτούμενες άδειες για όσους εκτελούν συντηρήσεις καυστήρων

Απαιτούμενες άδειες για όσους εκτελούν συντηρήσεις καυστήρων

Οι επαγγελματίες που οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων θα πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να διαθέτουν την αντίστοιχη εκπαίδευση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τους τίτλους σπουδών, ή/και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα αυτό, ενώ άλλοτε απαιτείται κατά το νόμο να υποβληθεί και να εξεταστoύν επιτυχώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο εξετάσεις.
Η άδεια λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα, τα οποία φυσικά πρέπει να πληρούν τις κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012 τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εκτελούν τις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες: α) εργασίες εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, β) επίβλεψη της εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίηση της εγκατάστασης, της επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, δ) την επιτήρηση, επισκευή και συντήρησή τους, ε) τον χειρισμό του εξοπλισμού της εγκατάστασης, στ) την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ζ) τη πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών επί των εγκαταστάσεων αυτών.

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις άνω δραστηριότητες κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 114/2012 στις εξής βαθμίδες: α) τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης που ανήκει στην 1η βαθμίδα, β) αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης που ανήκει στην 2η βαθμίδα και γ) εγκαταστάτης εγκαταστάσεων που ανήκει στην 3η βαθμίδα.

Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω και στις βαθμίδες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ο αρχιτεχνίτης και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης αντίστοιχα. Για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της προβλεπόμενης άδειας πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει προς την αντίστοιχη Περιφέρεια τα εξής δικαιολογητικά: α) επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, β) απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, όπου αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3982/2011, γ) επιτυχής εξέταση, όπου αυτή απαιτείται από το Π.Δ. 114/2012.

Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών είναι: α) πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Κυσίμων, β) δίπλωμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων ή δ) πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» με απαιτούμενη προϋπηρεσία 24 μηνών, ε) πτυχίο ταχύρρυθμης σχολής Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας συντηρητών λεβητοστασίου με απαιτούμενη προϋπηρεσία 24 μηνών, στ) πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης» με απαιτούμενη προϋπηρεσία 24 μηνών, και ζ) πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας «Τεχνιτών Στροβίλων-Λεβήτων» με απαιτούμενη προϋπηρεσία 24 μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3982/2011, σε όποιον ασκεί τις άνω επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες ή σε όποιον παρέχει υπηρεσίες κακής ποιότητας, ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδειά του (όπως αυτές ανωτέρω αναλύθηκαν) ή/και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ έως 10.000, ενώ σε νομικά πρόσωπα το πρόστιμο μπορεί να φτάνει μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, με τις διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3982/2011, εάν κάποιος (αδειούχος ή μη) μηχανικός υπογράψει ψευδή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 με φυλάκιση τριών τουλάχιστον μηνών.